24. Maig 2024

Arxius de Preu del lloguer | Diari La República Checa

REDACCIÓ16 Gener, 2023

El preu del lloguer a la ciutat de Tarragona s’ha incrementat per damunt de la variació anual de l’IPC, que al conjunt de l’Estat es va situar en el 5,7%. Això, per tant, implica que el cost d’un lloguer al municipi ha apujat més que la inflació durant aquest 2022. En aquest sentit, l’augment ha estat del 7,4% (9,2 euros per metre quadrat).

De fet, segons dades del portal Idealista, Tarragona està entre les ciutats d’Espanya on més s’ha incrementat el preu del lloguer. A les comarques tarragonines també destaca la pujada a Reus, amb un 11,8% (7,8 euros per metre quadrat).

PUBLICITAT




REDACCIÓ22 Setembre, 2021

L’Ajuntament de Tarragona tindrà la possibilitat de contenir i moderar els preus del lloguer. Així ho ha anunciat la regidora d’Habitatge del Consistori, Eva Miguel, després que es declarés Tarragona com a àrea d’habitatge tens durant cinc anys. Aquesta categorització s’aplica als municipis que estan especialment en risc de no disposar de la dotació suficient de domicilis de lloguer a un preu assequible que permeti accedir-hi a tota la població. La petició al respecte la va fer el Plenari de l’Ajuntament el passat 30 de juny.

La declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens, permet que es pugui continuar aplicant la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

Aquesta Llei limita les rendes dels contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent o les renovacions dels contractes existents (quan hi ha modificació de renda o preu) que se signin a partir del 22 de setembre de 2020. Quan els habitatges s’han arrendat en els últims cinc anys abans de l’entrada en vigor de la Llei (abans del 22/09/2015), les rendes pactades al contracte no poden superar el preu de referència que marca la Llei ni el preu que consti a l’últim contracte de lloguer actualitzat amb l’índex de garantia de competitivitat (IGC).

En canvi, en els contractes nous (no arrendats en els últims cinc anys) o quan existeix una relació de parentiu entre les parts, les rendes només quedaran limitades pel preu de referència.

PUBLICITAT


REDACCIÓ22 Setembre, 2020

Tarragona, a nivell provincial, es posiciona en el rànquing dels preus més alts del lloguer a tota Cataunya. Les comarques tarragonines registren un augment del 8,2%  si ho comparem amb els preus d’agost de l’any transacte.

El preu per metre quadrat se situa en 8,15 euros de mitjana, darrera de la pujada del 2% respecte al juliol d’enguany.

Analitzant la resta de demarcacions, a Lleida ha apujat un 7,7% i a Girona un 0,9%, mentre que a Barcelona hi ha hagut un descrèscim del 3,1%. Les dades s’han de considerar segons els preus per metre quadrat: Barcelona lidera amb 15,49 euros, seguit de Girona amb 9,38, Tarragona amb 8,15 i Lleida amb 6,7.

PUBLICITAT