23. Maig 2024

Arxius de Idescat | Diari La República Checa

REDACCIÓ7 Abril, 2022

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini i se situaria en 8,1 milions el 2031, segons l’escenari mitjà de les Projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Del 2021 al 2031 la població creixeria en 366.000 persones, principalment per efecte de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu en aquest període.

A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, se situaria en 8,4 milions d’habitants el 2041 i 8,7 milions el 2071. La majoria de comarques guanyaran població a mitjà termini. Segons l’escenari mitjà, l’any 2031 la població serà superior a l’actual a 35 comarques i l’Aran. Les comarques situades al litoral i prelitoral són les que creixeran més.

Concretament, les comarques que presentaran un major creixement en termes relatius seran el Moianès (10,0%), el Baix Penedès (9,3%), el Gironès (8,6%) i el Maresme (8,4%). Les seguirien la Garrotxa (8,1%), el Pla de l’Estany (8,0%), el Vallès Occidental (7,6%), el Vallès Oriental (7,3%) i el Tarragonès (7,3%). El Barcelonès tindrà un lleuger creixement de l’1,5%.

A l’extrem oposat, en sis comarques la població disminuirà a mitjà termini. Les comarques de la Terra Alta (‑5,7%), les Garrigues (‑2,5%), la Ribera d’Ebre (‑1,5%) i l’Alt Urgell (‑1,4%) serien les que perdrien més població en termes relatius. Les altres comarques que perdrien població són la Conca de Barberà (‑0,7%) i l’Alta Ribagorça (‑0,1%).

PUBLICITAT


REDACCIÓ22 Juny, 2021

L’ocupació juvenil augmenta cada any quan arriba l’estiu. Segons les dades de l’IDESCAT, aquest curs passarà el mateix. Sectors com l’hostaleria i el turisme requereixen més efectius en aquesta època de l’any, quan el territori es copsa de turistes que no saben parlar gaire castellà o català. Per aquest motiu l’atur juvenil baixa quan arriba l’estiu, ja que el jovent és un col·lectiu molt treballador i que -generalment- domina altres idiomes com l’anglès.

En aquest sentit, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant el programa Start Noves Oportunitats (CNO), aposta per l’acompanyament als joves d’entre 16 i 24 anys amb l’objectiu que s’insereixin al mercat laboral o recuperin les ganes d’aprendre i retornar al sistema educatiu. En la darrera edició del programa iniciat l’agost del 2020 i que s’allarga fins al juliol de 2021, formen part del projecte Start un total de 1.094 joves participants a tota Catalunya i 390 al Camp de Tarragona.

Arran d’un diagnòstic ocupacional i social de cada usuari, es defineix un pla d’acció personalitzat que serveix per guiar al o la jove durant la seva estada al Centre de Noves Oportunitats i la seva participació en el programa. A partir d’aquest pla d’acció, s’estableixen itineraris de llarga durada per al o la jove on rep formació en competències bàsiques i transversals com també formació orientada a adquirir una professió.

PUBLICITAT


REDACCIÓ26 Desembre, 2020
Avis.jpg

La població a Catalunya segueix en tendència ascendent. Els ciutadans de més edat augmenten mentre el  nombre d’infants disminueix. Segons  l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Catalunya tenia a 1 de gener de 2020 7.722.203 habitants. Això representa un augment de 102.709 persones respecte a l’any anterior. Això s’ha degut a la migració de 108.264 ciutadans estrangers. 

Per grans grups d’edat, s’observa que els principals augments de població es localitzen en la població de 16 a 64 anys i en la població més gran de 65 anys. En el primer cas, per efecte del saldo migratori positiu i en el segon cas, per efecte de l’elevada esperança de vida i de generacions cada cop més nombroses que arriben als 65 anys. Com cada any, la xifra de població major de 65 anys supera la de l’any anterior: 1.464.155 habitants, 25.187 persones més que l’any anterior.

Pel que fa a comarques, la població ha augmentat en 37 i ha disminuït en 4. Les comarques amb majors creixements en termes relatius són el Baix Penedès (25,7‰), el Moianès (23,6‰) i el Tarragonès (19,6‰). D’altra banda, les comarques que han perdut població són l’Alt Urgell (‑7,2‰), la Terra Alta (‑7,1‰), el Priorat (‑5,1‰) i la Conca de Barberà (‑2,1‰).

PUBLICITAT