25. Abril 2024

Arxius de Citacions | Diari La República Checa

REDACCIÓ2 Desembre, 2022

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és la quarta de tota Espanya amb més impacte o influència acadèmica. Així ho demostra un informe anual de la Universitat de Stanford que recull totes les citacions que es fan en treballs de recerca. Per tant, la URV és la quarta universitat amb els investigadors que acumulen més referències.

L’informe inclou una doble anàlisi: d’una banda, té en compte l’activitat del darrer any i, de l’altra, dades de tota la carrera. En el primer cas, de 200.409 investigadors inclosos, 39 són de la URV; en el segon, n’hi ha 30 d’entre 195.605. En els dos escenaris, la Universitat apareix com la quarta de l’Estat espanyol amb un índex més elevat d’influència entre les persones que fan recerca.

Per determinar-ho, s’ha identificat el nombre d’investigadors de la URV que figuren en els llistats i s’ha normalitzat tenint en compte la quantitat de personal docent i investigador (PDI) permanent que treballa a la Universitat. En l’elaboració d’aquesta base de dades, la Universitat de Stanford ha tingut en compte l’ordre d’aparició en la signatura dels articles, així com aquelles citacions que els autors fan de les seves pròpies recerques, entre altres factors.

PUBLICITAT