22. Abril 2024

Arxius de Emprius | Diari La República Checa

REDACCIÓ25 Maig, 2023
salou_emprius-1280x1099.jpg

En uns terrenys pròxims a la nova estació de Salou-PortAventura, han aparegut restes arqueològiques del neolític que evidencien que en aquella època, a l’àrea dels Emprius hi va existir un poblament.

El jaciment podria datar entre el neolític postcardial i l’edat del bronze inicial, entre els anys 3500 i 2000 ANE, aproximadament. S’hi ha trobat 59 sitges, 7 estructures tipus forat de pal, una estructura de fons de cabana, i una altra de sepulcre de fossa.

Dins de les sitges han aparegut petits objectes de ceràmica a mà i sílex. Les restes han estat excavades i documentades i s’han tornat a cobrir per protegir-les. El consistori vol treballar per poder-les mostrar al públic.

PUBLICITAT

REDACCIÓ7 Setembre, 2022
emprius_salou.jpg

L’Ajuntament de Salou ha engegat el procés participatiu en relació amb el projecte del Pla Especial Urbanístic autònom de l’àmbit d’equipaments en sòl no urbanitzable, situat a la partida dels Emprius. Fins al proper 30 de setembre de 2022, la ciutadania pot presentar propostes i opinions respecte l’avanç del pla, a través de la plataforma de Participació Ciutadana.

En els últims anys, Salou ha experimentat un considerable increment de la pràctica esportiva, tant de base, com de competició. La gran demanda d’espais esportius i l’afectació del complex esportiu municipal actual per les obres d’endegament del Barranc de Barenys, generen la necessitat de planificar i programar una xarxa equilibrada d’equipaments esportius, adaptada a les necessitats del territori i de la ciutadania.

És per aquest motiu, que es planteja crear sòl per destinar-lo al sistema d’equipaments, possibilitant, d’aquesta manera, la implantació d’un nou complex esportiu municipal, que doni resposta a la necessitat de creixement de les instal·lacions actuals i futures.

Amb aquesta intenció, l’Ajuntament de Salou elabora el Pla Especial Urbanístic, que té com a objectiu delimitar un àmbit a l’extrem est del Passeig del 30 d’Octubre, a la partida dels Emprius, al costat de la futura nova estació de trens Salou-PortAventura, amb una superfície aproximada d’11,12 hectàrees, que doni cabuda a nous usos de caràcter esportiu.

Des del passat dia 1 de setembre, també es poden presentar al·legacions a través del registre general

Un cop elaborat l’avanç del Pla, l’Ajuntament, a través de l’àrea de Gestió del Territori, té la voluntat de recollir les opinions i propostes que es puguin plantejar, i incorporar-les als processos deliberatius del projecte.

D’altra banda, des del passat dia 1 de setembre, també es poden presentar al·legacions a través del registre general, les quals seran analitzades i valorades per l’administració responsable de la redacció del Pla, per tal de confirmar o rectificar, si s’escau, els criteris i solucions generals del planejament.

PUBLICITAT