22. Abril 2024

Arxius de amfieatre romà | Diari La República Checa

REDACCIÓ29 Setembre, 2022
pinedo_amfiteatre-1-1280x960.jpeg

El regidor Herman Pinedo

Novetats sobre l’Amfiteatre de Tarragona. L’Ajuntament ha decidit desmuntar parcialment les grades de la suma cavea de l’Amfiteatre romà, reconstruïdes als anys setanta del segle XX.  Les tasques des desmuntatge tindran una durada aproximada de dos mesos i un cost de 350.000 euros.

S’ha pres aquesta decisió després d’analitzar l’informe encarregat a un equip de professionals extern i consensuat amb els tècnics municipals. Aquesta decisió ha estat traslladada també a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i a aquelles entitats vinculades a la protecció del patrimoni històric com l’ICAC, ICOMOS o la RSAT.

Les tasques des desmuntatge tindran una durada aproximada de dos mesos i un cost de 350.000 euros

La progressiva degradació estructural d’aquestes grades i els conseqüents riscos de desestabilització i esfondrament, van propiciar la instal·lació d’una estructura d’estintolament l’any 2018. Des d’aleshores, una situació que havia de ser provisional s’ha allargat a l’espera d’obtenir els estudis específics per tal de diagnosticar la situació i avaluar les possibles solucions encaminades a l’aprofitament o no de les grades, valorant-ne la viabilitat tant tècnica com econòmica, així com tenint present la conservació del patrimoni com a eix prioritari.

Els darrers episodis de pluges torrencials també estan accelerant el desgast de les patologies identificades sobre aquesta part del monument, així com del mateix terreny i és necessari iniciar una correcta gestió d’aigües del sector.
Aquest informe ha tingut en compte els següents punts:

  • els antecedents constructius
  • l’examen de la situació actual
  • l’anàlisi de les patologies
  • l’afectació de la progressió de les patologies sobre les bastides d’estintolament
  • el grau d’afectació parcial
  • el grau d’afectació general de les estructures tant originals com de la part reconstruïda.

L’informe determina que cal iniciar de forma imminent una solució tècnica viable per a sostenir i estabilitzar amb garanties la part de l’amfiteatre reconstruïda als anys 70, que no afecti la resta del monument. Per tot això, després d’avaluar aquest informe i fer les consultes tècniques pertinents, els tècnics de l’Ajuntament han conclòs, d’acord amb criteris de conservació, prevenció i protecció del patrimoni històric, que la solució més adient és el desmuntatge parcial d’aquestes grades fins a assolir un grau de consolidació òptim, seguint els procediments indicats en l’informe municipal. Atesa la situació, l’actuació s’iniciarà immediatament. De fet, aquest mateix matí, s’ha començat a senyalitzar la zona i entrar material.

Per a dur a terme aquestes obres, la Conselleria de Patrimoni ha valorat la intervenció en 350.000 euros, partida pressupostària que es portarà a aprovació al Consell Plenari Extraordinari d’aquest proper divendres 30 de setembre.

Com s’explica a l’informe, en funció dels resultats del desmuntatge parcial, de la investigació arqueològica i de l’anàlisi estructural; es determinaran les accions a emprendre, al mateix temps que es començarà a treballar en el necessari Pla Director de l’Amfiteatre, partida que estarà inclosa en el pressupost municipal 2023.

VÍDEO

 

PUBLICITATREDACCIÓ10 Abril, 2018

César Pociña ha reaccionat a l’article d’opinió que ha publicat la regidora de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria. El funcionari municipal i arqueòleg recorda que va denunciar la situació de perill motivada per les esquerdes a l’Amfiteatre “era simplement per donar a conèixer la realitat” i per posar en evidència els mecanismes de control perquè fallen”. 

César Pociña

Pociña assegura que la seva denuncia (interna) va ser feta, primerament, a l’arqueòleg municipal, per tant no correspon a la veritat que s’hagi fet “fora de les vies reglamentàries”. Vol remarcar que la seva denúncia no té a res a veure amb “causes personals” ni es tracta de cap persecució. “Que jo hagi exposat la meva opinió no obeeix a causes personals”, tal com insinua Bego Floria.

“Les meves causes personals ja van ser denunciades directament en l’òrgan competent, la sala del Contenciós Administratiu, per tant ja es resoldran quan surti la sentència”, esclareix Pociña, subratllant que “el meu escrit no té cap altre objecte més que evidenciar que el patrimoni arqueològic de Tarragona no està tenint la cura necessària, ja que encara coneixent l’Ajuntament (i la Generalitat) que l’amfiteatre té greus danys estructurals, no s’ha fet cap actuació de restauració per contrarestar-les durant més de dos anys, fins que hi ha hagut una amenaça imminent de ruïna”.

 

http://www.larepublicacheca.com/bego-floria-mil-i-un-ulls-sobre-lamfiteatre/